Sooyoungro Mongolia Service

Сайн байцгаана уу?

Та бүхэн хүнд бэрхшээлтэй нүүр тулахаараа хэнд хандаж, хэнтэй ярилцдаг вэ?
Таньд ямар ч асуудал бэрхшээл тургарсан бай таныг хэзээ ч буруутгалгүйгээр сонсож, таныг ойлгож, бас таныг байгаагаар тань хүлээн авч хайрладаг Тэр Нэгэн

байдаг гэдгийг та мэдэх үү?

Тэр таньд маш их хайртай бөгөөд тэр их хайраасаа болоод өөрийн амийг хүртэл өгсөн гэдгийг та мэдэх үү? Тэр бол бүхнийг бүтээгч Бурхан Эзэн юм.
“Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд Над уруу ир. Би та нарыг амраая”(Матай 11:28)

гэж бидний Бурхан Эзэн өгүүлж байна.
Хэрэвээ та Түүнтэй уулзахыг хүсвэл манай цуглааныг зориод ирээрэй.

Бидний хаяг

Эллэв(Сүёнгү Сүёндун 444-3) 8 давхар
(수영구 수영동 444-3, 엘레브 8층)

Цуглааны цаг
Бусад цугларалтууд

Нөхөрлөлийн цуглаан: Лхагва гариг бүр 18:30 
Онлайн эсийн бүлэг: Пүрэв гариг бүр 18:30 
Онлайн библийн хичээл: Бүтэн сайн өдөр бүр 15:00

Бүтэн сайн өдөр бүрийн 12:00цагт
Бидэнтэй холбоо барих утас: 01024566805